اجتماعی كردن فرزندان!

در جوامع كنونی، اغلب والدین خواستار آنند كه فرزندانشان بتوانند راه و روش زندگی خود را به درستی انتخاب كنند یعنی این كه مثلاً به دانشگاه و دیگر مراكز عالی راه یابند و یا درانتخاب همسر دچار هیچ گونه لغزش و سستی نشوند و در نهایت بتوانند در جامعه خود، شخصیت و حرفه خویش را به تثبیت برسانند. ادامه مطلب...

رازهای دستیابی به اعتماد به نفس

1.قبول کنید که شما فردی نمونه هستید که در این دنیا جایی برایتان هست که می بایست اشغال کنید وهدف مخصوصی که باید به آن برسید. 2.آگاهی خود را زیاد کنید وخود را از باورهای غاط رها کنید. ادامه مطلب...

تو همواره خوب باش

اگر بعضی افراد،بی منطق و خودخواهند،تو همواره آنها را ببخش. اگر نسبت به دیگران مهربانی اما آنها خوبی تو را نمی بینند،تو همواره مهربان باش. ادامه مطلب...

داستان های آموزنده

قدرزحمت: مرد توانگری وقتی دید پسرش بزرگ شده به همسرش گفت:اوبایدروزها به خارج از خانه برود وکار کند . مادر که علاقه زیادی به فرزندش داشت روزها پسرش را ادامه مطلب...

وجـــــود خداوند

مردی برای اصلاح سرو صورتش به آرایشگاه رفت،در بین کار گفتگوی جالبی بین آنهادر گرفت. آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردند وقتی به موضوع خدا رسیدند آرایشکر گفت:من باور نمی کنم که خدا وجود دارد. ادامه مطلب...